چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

اخبار کشاورزی:

پروانه‌های کشاورزی از درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد

Hh-_-147.jpg

کشاورزی آینده جهان: 21/03/1403

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران از ثبت محور بودن مجوزهای کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: از این پس پروانه‌های کسب کشاورزی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

مسعود عدل طلب دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در نامه‌ای به روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها اعلام کرد: با توجه به اینکه اتاق اصناف کشاورزی تاییدیه‌های لازم برای صدور پروانه‌های کسب کشاورزی را دریافت نکرده از این پس پروانه‌های کسب کشاورزی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها از طریق سامانه سماک صورت می‌گیرد.

متن نامه دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به شرح زیر است:

پیرو نامه شـماره ۳۴۷۲۸/۸۰ تاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۹ مرکز ملی مطالعـات، پـایش و بهبود محیـط کسب و کار و دبیرخانه هیات مقررات زدایی و مصـوبه شـماره ۸۳۵۷/ت۶۰۷۷۸ ه مـورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۵هیات وزیران بـا موضوع تعیین فهرست مجوزهای تایید محور، به اسـتحضار می‌رساند مجوز پروانه کسب کشاورزی مصوب هفتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیـط کسب و کار، در فهرست مزبور نبوده و مطابق ماده (۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴) به عنوان مجوز ثبت محور شناخته می‌شود.

با عنایت به کان لم یکن اعلام شدن نامه‌های شماره ۱۴۳۵۰۶/۰۲۰ تاریخ ۱۴۰۲.۷.۸ و شماره ۱۴۳۵۹۹/۰۲۰ تاریخ ۱۴۰۲.۷.۸ در خصوص صـدور شناسـنامه و پروانه‌های کسب کشاورزی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در سامانه سـبک از سوی وزیر جهاد کشاورزی و الزام صدور پروانه‌های کسب کشاورزی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با حداقل هزینه برای کشـاورزان، مطـابق اعلام معـاونت برنـامه ریزی و اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی و دبیرخـانه مجوزهـا و پروانه‌های بخش کشاورزی وزارت متبوع، با توجه به اینکه اتاق اصـناف کشاورزی ایران تا این تاریخ تاییدیه‌های لازم برای صـدور مجوز پروانه کسب از طریق سامـانه سـبک را از مراجع ذی‌ربط اخـذ کرده است، صـدور پروانه کسب کشاورزی از طریق اتصـال به درگـاه ملی مجوزهـای کشور از طریق سامـانه سـماک (سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی) صورت خواهد گرفت.

به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا، بدیهی است در صورت اخذ تاییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌ربط، و تاییـد سازمان حراست و مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی اتصال سامانه سـبک به درگاه ملی مجوزهای کشور جهت صـدور پروانه کسب کشاورزی مطابق نظرسازمان بازرسی کل کشور از طریق هاب سرویس وزارت جهاد کشاورزی و سامانه سماک امکان پذیر است........../.... /. /................................. // کد 147H

--------------------

instagram.com/kajpressnews

ble.ir/@kajpress_ir

eitaa.com/kajpress

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .