چهارشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۲

راه حل طبيعي براي حمايت از کيفيت پوسته تخم مرغ

 

 

کشاورزی آینده جهان- 07/ 08/ 1402

تهيه، ترجمه و تدوين: فرانک مسعودي

ويتامين D براي حفظ هموستاز کلسيم و فسفر در مرغ تخمگذار کليدي است و از کيفيت پوسته تخم مرغ حمايت مي کند.

يک مرغ تخمگذار مدرن در طول زندگي خود، حدود 50 برابر ذخيره کلسيم بدن خود را در پوسته تخم مرغ ذخيره مي کند. براي اينکه بتوانيم تخم مرغ هاي با کيفيت بالا در طول دوره پرورش مرغ توليد کنيم، تعامل بين ويتامين D و متابوليسم مواد معدني بايد به خوبي انجام شود.

درک متابوليسم مواد معدني براي توسعه استراتژي هاي تغذيه اي موثر ضروري است، به خصوص که «500 تخم مرغ براي هر مرغ نگهداري شده» به يک روش معمول تبديل شده است. به خوبي ثابت شده که با افزايش سن مرغ، کارايي جذب کلسيم کاهش مي يابد. بنابراين، مرغ بايد کلسيم بيشتري را از استخوان جذب کند تا بتواند کلسيم کافي را در پوسته تخم مرغ ذخيره کند، که به ناچار کيفيت استخوان را در مرغ هاي مسن به چالش مي کشد.هاي مسن به چالش مي کشد.

مکمل غذايي با 1 ميکروگرم G-1,25(OH)2D3/kg از کنجاله Solanum glaucophyllum(از تیره بانجانیان، سرده بانجان) از 110 تا 120 هفتگي نرخ تخمگذاري و ضريب تبديل خوراک را بهبود بخشيد.

ما بايد متوجه باشيم که صرفاً افزايش محتواي کلسيم جيره با افزايش سن مرغ براي جبران اين راندمان کمتر جذب کلسيم روده ممکن است نتيجه معکوس داشته باشد. کلسيم اضافي به عنوان يک ماده ضد مغذي شناخته مي شود و وجود کلسيم جذب نشده بيشتر در مجراي روده مي تواند با فيتات و ساير مواد مغذي ضروري مانند اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب پيچيده شود. اين کمپلکس کارايي فيتاز و استفاده از مواد مغذي را محدود مي کند. همچنين استفاده از منابع جايگزين کلسيم مانند پوسته صدف ممکن است جايگزين موثري نباشد.

جلوگيري از کاهش کارايي جذب کلسيم روده اي با سن مرغ، راه پايدارتري براي حمايت از تشکيل روزانه پوسته تخم مرغ است و در عين حال از دست دادن استحکام استخوان را به حداقل مي رساند. تحقيقات علمي اخير، اطلاعات بيشتري از تغييرات در ميزان استفاده از کلسيم در مرغ هاي پير پيش روي ما گذارده است.

متابوليسم ويتامين D

ويتامين D کليد حفظ هموستاز کلسيم و فسفر در مرغ تخمگذار است. Gloux و ديگران (2020) به وضوح نشان دادند که در طي فرآيند تشکيل پوسته تخم مرغ، 52(OH)D3 در کليه هيدروکسيله مي شود تا 25،1(OH)2D3، شکل فعال ويتامين D براي تثبيت محتواي کلسيم سرم، توليد شود. اين متابوليت به گيرنده ويتامين D در هسته سلول متصل مي شود و جذب کلسيم از روده را تحريک، دفع کلسيم را در کليه کاهش و حرکت کلسيم را از استخوان تسهيل مي کند.

با اين حال، حدود 40 سال پيش، Abe و ديگران (1982) نشان دادند که فعاليت 1α- هيدروکسيلاز در کليه هاي مرغ هاي تخمگذار سفيد به طور قابل توجهي از سن 38 به 72 هفتگي کاهش يافته است. اين بدان معناست که توليد متابوليت فعال ويتامين D يعني 1,25(OH)2D3 براي جذب موثر کلسيم محدود مي شود و توضيح مي دهد که چرا مصرف کلسيم با افزايش سن کاهش مي يابد.

اخيراً نشان داده شده است که اين پديده هنوز در نژادهاي مدرن وجود دارد.

پم پويل(Pampouille) و ديگران (2022) مرغ هايي با قدرت پوسته تخم مرغ بالا و پايين را از گروهي از مرغ هاي تخمگذار قهوه اي رنگ در سن 84 هفتگي انتخاب و غلظت متابوليت هاي ويتامين D را در خون آناليز کردند. آنها هيچ تفاوتي در 25(OH)D3 در خون مشاهده نکردند، در حالي که محتواي 25،1(OH)2D3 در مرغ هايي با استحکام پوسته تخم مرغ ضعيف 20 درصد کمتر بود.

اين مشاهدات با آبه و ديگران (1982) نشان دادند مرغ هاي مسن تر ظاهراً نمي توانند به طور مؤثر 25(OH)D3)  را فعال کنند، حتي زماني که سطح گردشي 25(OH)D3) در خون کافي باشد.

روش ديگر، 25،1(OH)2D3) گياهي در گليکوزيديک از G-1،25(OH)2D3 مي تواند براي جبران کمبود 1α هيدروکسيلاز در کليه ها استفاده شود. در جايي که گليکوزيدها در روده هيدروليز مي شوند،

G-1,25(OH)2D3  به منبع آهسته رهش (slow-release) 1,25(OH)2D3) تبديل مي شود که مي تواند مستقيماً هموستاز کلسيم را صرف نظر از کاهش فعاليت 1-α هيدروکسيلاز تحريک کند.

گياهان معدودي وجود دارند که به طور طبيعي G-1,25(OH)2D3 را توليد مي کنند. از ميان آنها سولانوم گلوکوفيلوم (Solanum glaucophyllum) داراي بالاترين سطح گليکوزيلاسيون شناخته شده است. جيره استاندارد شده سولانوم گلوکوفيلوم، يک راه موثر و ايمن براي تکميل خوراک دام و حمايت از متابوليسم مواد معدني در حيوانات است.

جيره سولانوم گلوکوفيلوم

آزمايشي در سال 2022در UNESP (برزيل) با مرغ هاي تخمگذار سفيد LSL-Lite از سن 110 تا 120 هفتگي انجام شد. مرغ ها با جيره ذرت- سويا با 3،8 درصد کلسيم، 0،39 درصد فسفر قابل دسترس (شامل ماتريکس فيتاز) و 2700 واحد بين المللي ويتامين D3/kg تغذيه شدند. در شروع آزمايش، مرغ هاي مولد انتخاب و به طور تصادفي به يکي از 3 درمان شاهد:

(Control (C), C+ 1 µg G-1,25(OH)2D3/kg and C+ 2 µg G-1,25(OH)2D3/kg). تقسيم شدند.

از سولانوم گلوکوفيلوم به عنوان منبع جيره استاندارد سازي شده استفاده و عملکرد توليد و صفات پوسته تخم مرغ در طول دوره آزمايشي 10 هفته اي اندازه گيري شد.

مکمل غذايي با 1 ميکروگرم G-1,25(OH)2D3/kg از خوراک سولانوم گلوکوفيلوم از 110 تا 120 هفتگي، نرخ تخمگذاري و ضريب تبديل خوراک را بهبود بخشيد. دو برابر کردن دوز فقط يک اثر اضافي حاشيه اي را نشان داد. وزن تخممرغ در گروه هاي مکمل کمي پايينتر بود اما به طور معني داري تحت تأثير قرار نگرفت. صفات پوسته تخم مرغ همه بهبود يافتند، دوباره با کمترين سطح گنجاندن G-1,25(OH)2D3 بهترين افزايش را نشان داد. اين آزمايش به وضوح نشان مي دهد که عرضه 52,1(OH)2D3 گليکوزيد از جيره سولانوم گلوکوفيلوم، از متابوليسم کلسيم و کيفيت پوسته تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار پشتيباني مي کند.

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:

t.me/kajpress00

instagram.com/kajpressnews 

ble.ir/@kajpress_ir

eitaa.com/kajpress

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .