سه شنبه, ۰۱ فروردین ۱۴۰۲

اخبار کشاورزی:

توسط رییس سازمان دامپزشکی ابلاغ شد؛

تسهیل صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت مراکز درمانی و داروخانه های دامپزشکی

 

N_312.jpg

کشاورزی آینده جهان: 24/12/1401

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت مراکز درمانی، مراکز مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی را ابلاغ کرد.

«سید محمد آقامیری» به منظور تبیین سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در زمینه صدور مجوز تأسیس، پروانه اشتغال و چگونگی فعالیت درمانگاه، مجتمع درمانی، پلی‌کلینیک، بیمارستان و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی، ساماندهی، مدیریت و نظارت بر این مراکز و تعیین وظایف و الزامات مؤسس در جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی سازمان و رعایت اصول علمی و فنی در نسخه‌نویسی، تشخیص و درمان و پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و مانع‌زدایی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره برداران در راستای تأمین بهداشت دام و سلامت آحاد جامعه، دستورالعمل تدوین شده در این خصوص را برای اجرا ابلاغ کرد.

بنا بر این گزارش، تعیین سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی؛ نظارت بر نحوه صدور مجوز؛ تعیین سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی فعالیت و همچنین نظارت بر انطباق عملکرد درمانگاه، مجتمع درمانی، پلی‌کلینیک، بیمارستان و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی بر سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی، از اهداف این دستورالعمل عنوان شده است.

همچنین دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده شامل پنج فصل بوده و در آن ضمن اشاره به تعاریف، واژه‌ها و اصطلاحات دستورالعمل به دامنه کاربرد، مسوولیت اجرا، قوانین و آیین نامه‌های مرتبط و کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان و کمیته استانی ماده ۲ اشاره کرده است.

لازم به ذکر است «سید محمد آقامیری» معاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به قانون سازمان دامپزشـکی کشور و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در اجرای بنـد ج ماده ( ۲) قـانون مـذکور، در راسـتای تحقق اهـداف و تکالیف قانونی، مانع‌زدایی، تسـهیل و تسـریع در ارائه خـدمات به تولیدکننـدگان و بهره برداران، ویرایش چهـارم دسـتورالعمل «سـیاست‌هـا و ضوابـط تاسـیس و فعـالیت داروخـانه‌هـای دامپزشکی» با کد (۱۱۸/۳۱/۱۴۰۱ /IVO) را جهت بهره برداری و اقـدام لازم ابلاغ کردند.

بر اساس این ابلاغیه این دسـتورالعمل از تاریـخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل قبلی سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه های دامپزشکی ( ویرایش سوم ) است.

بنابراین گزارش، طبق توافقات بعمل آمده، مقرر شد سازمان نظام دامپزشـکی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت ۲ ماه نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامـانه الکترونیکی صـدور پروانه هـای موضوع قـانون افزایش بهره وری بخش کشـاورزی و منـابع طبیعی و همچنین قانون نظام جامع دامپروری کشور اقدام کند.

به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا، متن کامل این دستورالعمل ها در پرتال سازمان دامپزشکی کشور به آدرس WWW.IVO.IR بخش قوانین و دسـتورالعمل‌هـا قابل مشاهده و دریافت است.................... ............ ... -کد 312 N

تلگرام: https://t.me/kajpress00

اینستگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .