سه شنبه, ۰۱ فروردین ۱۴۰۲

اخبار کشاورزی:

اقدامات دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برای اعتبار بخشی به پروانه کسب کشاورزی

 

N_319.jpg

کشاورزی آینده جهان: 24/12/1401

در راسـتاي انجام وظایف حاکمیتی و فراهم نمودن بسترهاي لازم براي ارتقاي ظرفیت و کارایی نظام صـنفی کشاورزي و اعتباربخشـی به پروانه کسب صادره توسط این نظام، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقـدامات گسترده اي در تعامـل و همکاري با دستگاه‌های عضو هیات عالی نظارت، اتاق اصـناف کشاورزي ایران، معاونت های تخصصی و سازمانهاي تابعه وزارت جهاد کشاورزي و سایر وزارتخانه ها و سازمان‌های مرتبط بعمل آورده است.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با بیان این مطلب افزود: یكی از كاركردهای نظام صنفی كشاورزی، هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلان بخش كشاورزی است كه اعطای پروانه کسب، نمود عینی آن می باشد. پروانه کسب کشاورزی، مجوزی است که طبق مقررات به ‌منظور شروع و ادامه حرفه به فرد یا افراد صنفی داده می‌شود و هدف آن ضمن هویت بخشی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، بهبود وضعیت تولید و كسب و كار می باشد.

مسعود عدل طلب تصریح کرد: مکاتبه وزیر جهادکشاورزی به وزرای عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین روسای جهاد کشاورزی استانها در خصوص تایید و به رسمیت شناختن پروانه کسب کشاورزی بعنوان مدرک معتبر شغلی از اقدامات مهم در روند اعتبار بخشی به پروانه های کسب کشاورزی بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی، قوه قضاییه، وزارت کشور، بانک مرکزی، بانک کشاورزی و تراکتورسازی ایران نیز ابلاغیه هایی به واحدهای ذیربط مجموعه های خود صادر نموده اند که حاکی از تایید و به رسمیت شناختن فعالیت نظام صنفی کشاورزی در صدور پروانه کسب می باشد.

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اضافه نمود: احصاء، شناسایی، طبقه بندي و کدگذاري بیش از620 عنوان فعالیت شغلی براساس طبقه بندي بین المللی آیسیک با همکاري مرکز آمار ایران و معاونت هاي تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات مهم دیگر در جهت اعتبار بخشی به پروانه های کسب کشاورزی بوده است.

به گزارش کاج پرس به نقل از پات، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در پایان یادآور شد: با عنایت به ابلاغ اساسنامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی اسـتقرار ساختـار جدیـد نظام صـنفی کشاورزي توسط وزیر جهادکشـاورزي، زمینه تعامل و همکاري دستگاههاي عضو هیات عالی نظارت بیش از گذشته فراهم شـده است و انتظار می رود معـاونت هـا، سازمـان هـا، موسـسات و شـرکتهـاي تـابعه وزارت جهادکشاروزی، سازمان جهادکشاورزي اسـتان ها و مـدیریت های جهادکشاورزی در سطح شهرسـتان ها زمینه و بستر لازم براي ارتقـاي جایگـاه و اعتبار پروانه هاي کسب کشاورزي به وجود آورند.............................. ............ .. -کد 319 N

تلگرام: https://t.me/kajpress00

اینستگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .