دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۲

اخبار کشاورزی:

رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب شد

 

F__202.jpg

کشاورزی آینده جهان: 1402/06/27

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی را به سمت رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب کرد.

«محمدعلی نیکبخت» وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «هوشنگ محمدی» را به سمت رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «با توجه به اهمیت مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها در زنجیره سازمانی وزارت متبوع و نقش تعیین کننده آنها در راهبری تولید و خدمات بخش کشاورزی و با توجه به مسائل و مشکلات مترتب بر مراکز مذکور در ابعاد کارکردی، وظیفه‌ای، زیرساختی، امکانات و تجهیزات و نیز مباحث مربوط به انگیزش شغلی و نیروی انسانی مرتبط و در راستای رفع چالش‌های موصوف بدین وسیله جناب عالی به عنوان رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب می شوید.

برنامه‌ریزی و تصمیم سازی حول محورهای ذیل به‌منظور تقویت ارکان سازمانی و روانسازی و بهبود جریان انجام امور در مراکز مورد انتظار است:

1- تدوین و راهبری اجرای طرح ساماندهی و تقویت مراکز بر پایه راهبردهای ذیل:

- تبیین کارکردهای حاکمیتی مراکز در راستای مدیریت بر عرصه‌های کشاورزی، راهبری و توسعه شبکه ترویج (دولتی و غیر دولتی) و نیز تفکیک حدود وظایف مراکز از شهرستان‌ها با همکاری کلیه بخش‌های متولی در وزارت متبوع

- استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی در برونسپاری تصدی مراکز

- تجهیز مراکز و نیروی انسانی مستقر در آنها متناسب با راهبری وظایف بخش کشاورزی

- تدوین و استقرار نظام انگیزش شغلی برای جذب و تثبیت حداکثری نیروی انسانی در مراکز

2- راهبری اجرای طرح بازنگری در محل استقرار مراکز بر مبنای توسعه کشاورزی آب محور و تولید پایدار در پهنه کشور

3- راهبری امور و برنامه‌های مرتبط با ساماندهی، حمایت و تقویت سازمان کار مراکز

به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا، مقتضی است ضمن پیگیری اقدامات لازم جهت تشکیل ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم برای برگزاری منظم جلسات اندیشیده و گزارش اقدامات هر دو ماه یک بار به اینجانب ارائه شود».

................ /.. ... ......................../ ……. /.......،،، کد 202 F

- - - - - - - - -

instagram.com/kajpressnews

ble.ir/@kajpress_ir

eitaa.com/kajpress

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .