یکشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اخبار کشاورزی:

تولید ناخالص داخلی به ۷۵۶ هزار میلیارد تومان رسید

G_146.jpg

کاج پرس: 31/03/1401

بررسی آمارهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۷۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۷۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1400 به رقم 7569 هزار میلیارد ریال با نفت و 6511 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت 7254 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 6289 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4.3 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و 3.5 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1400 دارد.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال 1400 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.7-، گروه صنایع و معادن 6 و گروه خدمات 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌­های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و نرخ رشد آنها در سال 1400نسبت به سال گذشته به قرار زیر است:

14010331114516340255565210.jpg

لازم به ذکر است که براساس گزارش بانک مرکزی نیز تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به رقم 3417.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399، رشد 5.7 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 6.3 درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1400 دارد.

به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال 1400 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ‌رشد 14.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد می‌باشد.

به گزارش کاج پرس به نقل از تسنیم، در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 14571.4 و 13415.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.4 و 3.9 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

گفتنی است، به نظر می‌رسد که عواملی نظیر واکسیناسیون عمومی و همچنین دیپلماسی فعال اقتصادی از جمله عواملی بودند که سبب رشد اقتصادی کشور در پایان سال 1400 شدند........... ... ................... کد146 G

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

تلگرام: https://t.me/kajpress00

اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .