دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع زیرساختهای کشاورزی شمارۀ 245 و 246 منتشر شد

 

 

کشاورزی از فراز سیاسی
چه ساداتی نژاد برود، چه بماند، دشواری های کشاورزی بدون تغییرات اساسی همچنان افزون خواهد شد!
"کشاورزی از فراز سیاسی" عنوان سرمقاله شمارۀ تیرماه مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی است که به تبعات برخورد سیاسی با بخش کشاورزی و راهبردهای مانند "فعلا برسان" پرداخته است. 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .