دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۴۰۲

بیان نگرانی های وزیر جهادکشاورزی در روز خبرنگار

اخبار کشاورزی: بیان نگرانی های وزیر جهادکشاورزی در روز خبرنگار

 

کشاورزی آینده جهان:

با تلاش مدیر مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، نشستی میان مدیران مسئول رسانه ها و مجلات تخصصی کشاورزی و خبرنگاران تخصصی خبرگزاری ها و رسانه های خبری عمومی به مناسبت روز خبرنگار برنامه ریزی شد.

ابتدا قرار بود این نشست، حسب نوع فعالیت و موقعیت رسانه های تخصصی بخش کشاورزی از یک سو و خبرنگاران پر تلاش خبرگزاری ها از سوی دیگر به صورت جداگانه برگزار شود، اما تلاش های خانم دکتر زارعان مدیر مرکز روابط عمومی وزارتخانه به علت محدویت وقت وزیر به نتیجه نرسید و لذا روز خبرنگار به صورت یکجا میان خبرنگاران عمومی و مدیران رسانه های تخصصی کشاورزی برگزار شد. این امر موجب گردید امکان طرح مباحث صنفی و دشواری های نهادهای خبری تخصصی در قالب رسانه های مجازی و مجلات چاپی و چگونگی تعامل آنها با وزارتخانه تحت شعاع مسائل روز کشاورزی از جمله کمبودها و دغدغه های تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ و بسیاری مسائل روزمره دیگر قرار بگیرد.

مسائلی که رسانه های تخصصی بخش کشاورزی، به کرات و از دیرباز، راه های عملی برون رفت از آنها را به تحقیق، تفسیر و بیان داشته بودند.

علی ایحال، نشستی که به واقع می بایست به چگونگی تعامل آقای وزیر با رسانه ها بپردازد و راه های گسترش این تعامل را تعریف کند، به یک نشست خبری که می توانست در روزهای دیگری نیز برگزار شود تبدیل شد و عرصه ای برای طرح دغدغه های رسانه های خبری تخصصی بخش خصوصی غیر دولتی غیر نهادی و بحث های بنیادین و پایه ای مبتلابه بخش کشاورزی و صنایع دام و طیور یا نقد روش های گذشته اداره امور کشاورزی و انتقال تجارب در حوزه نگرش ها و روش های درست یا نادرست وزرای پیشین فراهم نشد.

به هر حال، خبرنگاران رسانه های عمومی و خبری و مدیران مسئول نشریات و رسانه های مجازی تخصصی کمتر توانستند در مورد روز خود و مرارت هایی که دارند و مخمصه های ساختاری کشاورزی صحبت کنند.

باید گفت؛ هرچند از دیرباز تجمع رسانه های مختلف می تواند کانون نگاه های متفاوت و مختلف برای طرح مسائل کشاورزی و راه های متنوع برون رفت از مشکلات و مسائل و دغدغه ها باشد، ولی آنچه مسلم است هر دیدگاهی الزاما می بایست توأمان نگاهی به حل مشکلات، نیازمندی های غذایی مردم و معیشت آنان و حفظ پایه های اساسی منابع و عوامل انسانی تولید یعنی کشاورزان و بهره برداران داشته باشد.

تعامل خلاق میان این دو یعنی تهیه، تامین و تولید مواد غذایی به اندازه کافی و قابل دسترس با قیمت مناسب از یک سو برای مردم و جمعیت 90 میلیون نفری و تداوم تولید داخلی برای بهره برداران در چارچوب یک اقتصاد و بازرگانی مقرون به صرفه از سوی دیگر، دو وجه بارز و جدایی ناپذیر یک سیاست گذاری مدبرانه و موفق در حوزه حفظ منافع ملی است که خبرنگاران کشاورزی رسانه های عمومی و رسانه های تخصصی این بخش می توانند با وفاداری به آن در جایگاه قوه چهارم برای اقتدار، تحکیم استقلال و توسعه متوازن کشور در هر دولتی به صورت هماهنگ، همدل و همسو عمل کنند و هر کدام به نسبت های مختلف از منابع یکدیگر بهره بگیرند.

از این گذشته، آنچه وزیر گفت همان دغدغه ها، برنامه ها و سیاست های پیشین وزارت جهاد کشاورزی، اما با نگاه و ضریبی بیشتر از لزوم تعامل میان دولت و بخش خصوصی بود.

دکتر نیکبخت که بر صداقت خود تاکید داشت به درستی یادآور شد بیش از تمام وزرای پیشین در بخش کشاورزی در پایین ترین سطوح یعنی دهستان تا وزارت خدمت کرده است. نکته ای که یکی از مدیران رسانه های تخصصی نیز در ابتدای جلسه با به کارگیری اصطلاح فعالیت وزیر از «کف کشاورزی» به عنوان یک دستاورد برای بخش کشاورزی یاد کرد.

همچنین وزیر با ذکر این موضوع که از وضع موجود راضی نیستم، به بحث واگذاری تمام اختیارات به تشکل های تولیدی، حتی تنظیم بازار و حمایت جدی از این نوع نگرش پرداخت و گفت که حتی به یکی از تشکل های تولیدی موجود، اختیار تنظیم بازار را داده است و خواهان تثبیت این بحث است. وزیر گفت: روزی را در ذهنم ترسیم می کنم که اتحادیه مرغداران گوشتی در تعامل با انجمن جوجه یک روزه، میزان تولید جوجه یک روزه را تعیین کنند و خود عهده دار تنظیم بازار این دو حلقه مهم در تولید گوشت مرغ باشند.

دکتر نیکبخت در این نشست نتوانست نگرانی خود را از نصف شدن بودجه و اعتبارات آبخیزداری و آبخوانداری در قانون بودجه امسال پنهان کند و گفت: تلاش دارم نظر مقامات کشور و تصمیم گیرندگان اقتصادی را برای رفع این نقیصه جلب کنم تا کمبود بودجه و اعتبارات در حوزه یکی از پایدارترین عرصه های کشاوزی برطرف شود.

وزیر همچنین، نگرانی خود را از وضعیت برنج و اینکه نباید به گونه ای عمل کرد که برنج روی دست کشاورزداخلی بماند ابراز کرد و از آن به عنوان دغدغه ای که باید حل شود نام برد.

دکتر نیکبخت یادآور شد: آب مهم ترین پایه حیات و دوام کشاورزی است. وی از رویکرد برنامه پنج ساله هفتم با تاکید بر موضوع کاهش 18 درصدی آب مصرفی یاد کرد و گفت: تمام جزئیات و بند بند برنامه پنج ساله هفتم را با کمک کارشناسانی از داخل و بیرون وزارتخانه طی 5 روز به طور مستمر مطالعه کرده و بر آن است که بر اساس اسناد بالادستی، موضوع افزایش بهره وری را جایگزین مصارف بی رویه منابع کند.

ایشان به یک نکته کلیدی و تعیین کننده در برنامه ریزی و سیاست گذاری تاکید کرد که تلاش دارند نظارت بر فرایندهای تولید را افزایش دهند و آنچنان حمایت کنند که تولیدکنندگان بتوانند به بازدهی بیشتر و بهتر نائل آیند.

وزیر چند بار به استفاده بهینه از تجارب و توانایی های مدیران نشریات و رسانه های تخصصی و تعامل دوسویه با این نهادها اشاره کرد که توضیحات یکی از خبرنگاران پیشکسوت رسانه های عمومی مبنی بر نقش موثر خبرنگاران این رسانه ها در اطلاع رسانی عام اخبار کشاورزی موجب شد ایشان تاکید کند بیش از گذشته از توانایی های رسانه های عمومی برای اطلاع رسانی استفاده خواهد کرد و یادآور شد که رسانه های تخصصی و عمومی در عرصه کشاورزی لازم و ملزوم یکدیگرند.

در عین حال، آقای وزیر در پاسخ یکی از مدیران حاضر در این نشست که یادآور شد صرف بیان تعامل کافی نیست و می بایست راهکار اجرایی برای این تعامل تعریف کرد، تاکید کرد که با کمک خانم دکتر زارعان رئیس مرکز روابط عمومی و کسانی که بتوانند برنامه ای مشخص برای دست یابی به راهکارهای تعاملی عمیق و همه جانبه با رسانه های تخصصی و عمومی ارائه دهند این تعامل را برنامه ریزی و اجرایی خواهند کرد.

گفتنی است در ابتدای جلسه در وقتی محدود، مدیرمسئول مجله «صنایع زیرساختهای کشاورزی» و مدیر خبر «کاج پرس» از خصوصایت خوب وزیر که می توانند برای کشاورزی مملکت مفید باشند، از جمله فعالیت مرحله به مرحله از سطح دهستان یعنی کف کشاورزی تا مقام وزارت، صداقت و پاک دستی، غیر جناحی و سیاسی بودن و در عین حال سیاست باز نبودن، اعتقاد به بخش خصوصی و واگذاری امور به تشکل ها یاد کرد و البته به صراحت از پنج مانع بازدارنده برای تحقق برنامه های وزیر به شرح ذیل یاد کرد:

مطبوعاتی نبودن و به نوعی رسانه هراسی و دوری از مطبوعات، فعالیت در فضای اقتصادی دوگانۀ دولتی خصوصی نیمه آزاد، سیاسی شدن بیش از حد کشاورزی کشور و تلاش سیاست بازان در ایجاد چنبره به دور کشاورزی، سیاسی شدن کشاورزی تا آنجا که شورای امنیت ملی و در مواردی قوای سه گانه برای حل بعضی مشکلات آن از جمله قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ یا رفع موانع تامین ارزی برای واردات نهاده ها وارد عمل می شوند و پنجمین مانع، حرص و طمع بسیار برای دست یابی به بخشی از 17میلیارد دلار ارز تخصیصی واردات نهاده ها و کالاهای اساسی.

گفتنی است که مدیرمسئول و صاحب امتیاز مجله «صنایع زیرساخت های کشاورزی» می خواست موارد فوق را به صورت مختصر توضیح دهد، اما به دلیل محدویت وقت وزیر، تنها به بیان بخشی از سرفصل های فوق بسنده کرد.

 در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:

t.me/kajpress00

instagram.com/kajpressnews 

ble.ir/@kajpress_ir
eitaa.com/kajpress

 

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .