پنجشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۱

تحلیل روز: بانک کشاورزی و حمایت جدی از حلقه های متعدد پرورش دهندگان مرغ نژاد آرین

 

 

 

کاج پرس- 28/ 08/ 1401

در خبرها آمده بود در چارچوب سیاست دولت و تاکید بر گسترش لاین مرغ گوشتی در داخل کشور به مرغدارانی که جوجه ریزی و پرورش مرغ لاین بابل کنار موسوم به نژاد آرین را در برنامه تولید خود قرار می دهند تسهیلات بانکی ارزان داده می شود و اعطای این تسهیلات نیز بر عهده بانک کشاورزی قرار داده شده. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا نیمه دوم آبان ماه، بانک کشاورزی بالغ بر 1966 میلیارد ریال برای احیای این نژاد به مرغداران وام پرداخت کرده است.

گرچه هنوز بحث های مقرون به صرفه بودن پرورش این نژاد نسبت به نژادهای تجاری موجود در صنعت مرغداری مورد بحث و مناقشه است و فرهنگ عمومی و تجربه عملی مرغداران به سمت نژاد آرین شکل نگرفته است، دولت بر آن است با ادامه حمایت خود، مرغداران را به سمت این نژاد سوق دهد که در عمل به مزایای آن پی ببرند.

 

 

اینکه نژاد آرین می تواند در برابر نژادهای دیگر عرض اندام و به بازار غلبه کند یا خیر، در چارچوب ارزیابی های اقتصادی هزینه فایده، مقرون به صرفه تر است یا نیست، و یا اینکه موضوع در ابعادی سیاسی فراتر از صرفه اقتصادی مورد توجه و مداقه قرار گرفته و نژاد آرین لاین بابل کنار در آینده و با حمایت های دولتی جایگزین خواهد شد یا نه، بحثی است کشدار میان علمای علم ژنتیک و صاحب نظران و سرمایه گذاران صنعت مرغداری، اما آنچه در این جا مورد مداقه قرار می گیرد این است که بانک کشاورزی به عنوان یک بانک متخصص و صاحب نظر در عرصه های مختلف سرمایه گذاری در بخش های متعدد کشاورزی، بی آنکه وارد بحث سود این سرمایه گذاری شود، همراهی و همکاری خود را برای اعطای وام به مرغدارانی که جوجه لاین می ریزند یعنی پرورش می دهند بر عهده گرفته و از ابتدای سال جاری تا نیمه دوم آبان ماه، بالغ بر 1996 میلیارد ریال به 66 واحد پرورش مرغ آرین شامل نیمچه گوشتی، مادر گوشتی و مرغ اجداد پرداخت کرده است.

 

بدون شک بانک کشاورزی از ریسک این وام ها بی اطلاع نیست ولی ورود به این عرصه را باید در همان چارچوب مسئولیت پذیری بانک کشاورزی در قبال سیاست های کلان کشاورزی دولت و وزارت جهاد کشاورزی قلمداد کرد. بانک کشاورزی می خواهد از تمام توان نقدینگی خود برای یاری به کشاورزان و کشاورزی کشور و برنامه امنیت غذایی دولت که تماما بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است حمایت کند، حمایتی که کمتر بانکی در داخل می پذیرد یا حاضر است همچون بانک کشاورزی بی محابا در آن مشارکت کند، زیرا دیگر بانک ها ملزم نشده اند در جهت حمایت از نژادی که برای شاکله دولت و فراتر از دولت اهمیت راهبردی دارد، نقدینگی خود را در قالب وام به مرغداران پرورش دهنده نژاد آرین و تقویت لاین بابل کنار مصروف دارند، بلکه شاخص های آنها تجاری و بر مبنای سود آوری است.

 

با درک این موضوع، دولت باید به این نکته توجه کند که پابه پای حمایت بانک کشاورزی از لاین بابل کنار، از این بانک حمایت کند تا با مشکل جدی نقدینگی مواجه نشود زیرا بانک کشاورزی شانه خود را در کنار سایر مسئولیت های حمایتی از کشاورزی کشور و امنیت غذایی که الزاما همه آنها تجاری نیستند زیرا این بار برده است.

به عبارتی و طبق خواسته کشاورزان، اگر این بانک در جایگاه قدرتمندی برای آنان بماند بهتر از آن است که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود. این وظیفه دولت است که بانک مرکزی را بیشتر متوجه شرایط و وضعیت تنها بانک تخصصی کشاورزی کشور نماید.

 

حجت اله انصاری (جابری)

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .