دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۳

خانه کشاورز، عبوری دشوار از آزمونی سرنوشت ساز

 

 

 

کشاورزی آینده جهان- 06/ 04/ 1403

تحریریه کاج پرس

اگر دریچه مشارکت انتخاباتی به عنوان یک فرایند از سرچشمه و بالا تا پایین فراهم باشد و یک تشکل یا جریان سیاسی از هر طیف و نحله برای گسترش عرصه مدنی و ارتقاء فرهنگ عمومی در آن شرکت نکند، از نظر تاریخی عقب خواهد افتاد و به لحاظ موقعیت اجتماعی نیز در وضعیت نامطلوبی قرار می گیرد لذا حتما باید با تجمیع و یا اکثریت آرای موافق اعضای شورای مرکزی در مواردی مانند خانه کشاورز یا تشکل های غیر صنفی که مجاز برای کار سیاسی هستند از این یا آن کاندیدا اعلام حمایت کنند که موجب تقویت این جریان سیاسی حزبی یا حزبی صنفی گردد و برعکس، اگر از یک دریچه ماهیتا مسدود و نه حتی محدود که نتیجه آن عدم امکان مشارکت واقعی تاثیر گذار باشد وارد یک حمایت انتخاباتی از کاندیدایی هر چند معقول و مقبول شود، عرصه و میدان دیپلماسی را از دست می دهد،

این نکته نیز باید تاکید گردد که تشکل های صنفی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی یا نهادهای دیگر دولتی طبق قانون نمی توانند به صورت سازمان یافته و منسجم کار سیاسی کنند. یعنی نمی توانند با مهر و امضا از این یا آن کاندیدای تایید صلاحیت شده حمایت خود را آشکار سازند، همانطور که مدیران و معاونان دولتی با تکیه بر سمت خود نمی توانند این کار را بکنند.

زیان بخش بودن این نوع فعالیت سیاسی مشخص برای این دو از نظر قانون گذار مسجل شده است، ولی اگر تشکل های حزبی صنفی مانند خانه کشاورز که با بهره گیری از ماده 10 قانون احزاب موجودیت یافته وارد کار سیاسی شد و از یک کاندیدای خاص حمایت کرد و آحاد کشاورزان را دعوت به رای دادن به یک کاندیدای متمایز کرد حتما باید به این نکته مهم که آیا بسترها و شاخص های مشارکت، ماهیتا برای گسترش جامعه مدنی وجود داشته است پاسخگو باشد و در عین حال دعوت برای مشارکت را ختم به انداختن رای کشاورزان به صندوق نکنند و از حقوق آنان خارج از هرگونه محافظه کاری و مصلحت گرایی در دولت مورد حمایت مطالبه گرانه دفاع کنند.

ولی اگر یک حزب یا تشکل صنفی حزبی، زیرمجموعه یا اعضای خود را بازیچه و ملعبه سیاسی کرد و فقط با هدف گرفتن این یا آن سِمَت، رهبران خود را وارد معرکه نماید و حقوق حقه و مطالبات اعضای خود را مصلحت گرایانه قربانی و یا فراموش کند، حتما از نظر تاریخی پایگاه خود را از دست می دهد و در صحنه فعالیت های سیاسی اجتماعی و صنفی با فترت و ضعف و شکست تاریخی مواجه خواهد شد.

غالبا فروختن اعضاء به بهایی اندک و ناچیز در بازی قدرت به ویژه وقتی که حاصلی ملموس، مشخص و قابل احصا برای اعضا نداشته باشد خطای اشرافیت تشکلی است که صنف و زیرمجموعه خود را با مضیقه مواجه می سازد و از سرمایه، نفوذ، تاثیرگذاری و موقعیت اجتماعی آنان بهره نامطلوب و نابهنگام گرفته است و اعتبار آنان را در مخاطره قرار داده و چه بسا بر باد می دهد و آنان را دچار وازدگی و دوری از رهبران وفعالیت های تشکلی می کند.

به عبارتی، دعوت به هر اقدام سیاسی از سوی هر تشکلی باید توام با مسئولیت پذیری و پاسخگویی باشد. این باور که حمایت از عقلانیت یک کاندیدا در قیاس با سایر کاندیداها در جهت بهبود وضع زندگی و معیشت و رفاه مردم از جمله کشاورزان اتخاذ شده، باید همه جانبه و حساب شده باشد نه برگرفته از نوعی دلخوشی ساده لوحانه غیر سیاسی آزمون شده ناموفق که باخود گفته شود اگر این یا آن اقدام یا بیانیه حمایتی را هم صادر نکنیم پس چه کنیم؟ در پایان گفته شود در چنین مواردی اصل پاسخگویی برای حزب یا تشکل دعوت کننده حدت وشدت بیشتری دارد.

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:

t.me/kajpress00

instagram.com/kajpressnews 

ble.ir/@kajpress_ir

eitaa.com/kajpress

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .