یکشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

واردات برنج ممنوع!

شنبه, 22 آبان 2020

«وعده درمانی» خاندوزی!

«وعده درمانی» خاندوزی!

 

جمعه 24 تیرماه 1401                        11:22

کاج پرس:

خاندوزی اگر وزیر اقتصاد و دارایی نبود می توانست هر چه که می خواهد بگوید و هر وعده شادی آفرین و امیدبخشی را به مردم بدهد. ولی وقتی از مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر اقتصاد شد، فردا مردمی که به آنها وعده داده، و چه بسا مجلسی که به او رای اعتماد داده، یقه اش را بگیرند که وعده وعیدها چه شد؟ از سوی دیگر، اگر وعده هایی که داده عملی شوند و آرامش در جامعه و وضعیت بازرگانی و اقتصادی فراهم شود، از او به عنوان یک نابغه اقتصادی یاد می کنند و اسم و رسمش در تاریخ ثبت می شود که توانسته یک تورم فزاینده 50 درصدی به بالا را مهار، بلکه کاهش دهد و حتی شاید کاندیدای نوبل هم بشود!

اما اصل مطلب اینکه خاندوزی از برنامه ریزی و تمرکز تمام دستگاه های دولتی برای کنترل تورم خبر می دهد و در 21 تیر ماه در گفتگو با خبرنگاران می گوید: مهار تورم در ماه های آینده را به مردم وعده می دهم. وی می گوید: بانک مرکزی باید برنامه ریزی و مطابق آن به مردم وعده بدهد، اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می کنم که کنترل تورم، اولویت دولت است.

خاندوزی با این مقدمات، خبر خوش مهار و مدیریت تورم را در ماهای آینده به مردم وعده می دهد و با ابراز نگرانی از افزایش 12/2 درصدی تورم در خرداد ماه، به استناد یک سناریوی بدبینانه اقتصادی افزایش تورم به 70 درصد را تا پایان سال پیش بینی می کند. وی می گوید؛ سه منشا تورم عبارت از رشد نقدینگی، بی انضباطی پولی و بانکی و افزایش هزینه های تولید را دریافته و ادعا می کند که این سه منشا در حال کنترل هستند.

اولین سوال از وزیر اقتصاد که تلویحا بانک مرکزی را به خاطر وعده های غیر برنامه ریزی شده به مردم شماتت می کند این است که اگر سه شاخص تورم در اقتصاد ایران را کشف کرده اید و می توانید تورم را در ماه های آینده مهار کنید، چرا گذاشتید این تورم فزاینده لجام گسیخته اصلا به وجود آید؟ مگرنه اینکه طی چند ماه گذشته هم شما وزیر اقتصاد بوده اید؟

نکته ای که باید به ایشان و سایر پیروان «مکتب وعده درمانی» گفت این است که اقتصاد و بازرگانی با ویژگی ماهوی زنده، پویا و سیال بودن، ورقه امتحانی دانشگاه نیست که با برشمردن سرفصل های نظری در باب تورم ، بی کم و کاست نمره 20 گرفت، حل مشکل اقتصاد کلان یک کشور، آزمونی عملی، جامع و به مراتب جدی تر است که رقبایی همیشه بیدار، مقتدر و بی رحم و ذینفعانی متعدد در حوزه فعالیت های مختلف دارد.

وقتی بر اساس شاخص های نظری غیر قابل انطباق با وضع موجود وعده داده می شود و قصد آن است که به وضع مطلوب برسیم، اگر نرسیم،آنچه اتفاق می افتد بی اعتمادی بیش از پیش مردم نسبت به دولت خواهد بود. البته باید در چند ماه آینده منتظر تحقق یا عدم تحقق وعده های خاندوزی ماند!

منصور انصاری

کلیک کنید و به کانال تلگرام کاج پرس بپیوندید:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .