سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳

اخبار کشاورزی:

کاهش 40 درصدی تورم تولید کننده در بخش کشاورزی

 

F__125.jpg

کشاورزی آینده جهان: 1402/06/14

نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار امسال ۴۵.۱ درصد بوده که نسبت به تورم ۸۶ درصدی زمستان سال گذشته، کاهش ۴۰.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

مرکز آماری ایران شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی را در فصل بهار 1402 منتشر کرد نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار امسال ۴۵.۱ درصد بوده که نسبت به تورم ۸۶ درصدی زمستان سال گذشته، کاهش ۴۰.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

*شاخص قیمت کل

در فصل بهار ،1402 شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" 1056,8 می باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 45,1 درصد افزایش داشته است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد 56,5 درصد مواجه بوده است.

*کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ،1402 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 45,1 درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (86,0 درصد)، 40,9 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 114,2 درصد مربوط به گروه "پرورش گوسفند و بره سنتی" و کمترین تورم نقطه به نقطه با 3,6 درصد مربوط به گروه "سایر محصولات زراعی" میباشد

*کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ،1402 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل 56,5 درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (61,1 درصد)، 6.4 واحد درصد کاهش داشتهاست. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "پرورش گوسفند و بره سنتی" با 81,0 درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر محصولات زراعی" با 11,4 درصد میباشد.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه و سالیانه زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به فصل قبلی (زمستان ۱۴۰۱) به ترتیب ۴۰.۹ و ۶.۴ واحد درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه بهار ۱۴۰۲ در این بخش ۴۵.۱ درصد بود در حالی که نرخ تورم زمستان ۱۴۰۱ برابر ۸۶ درصد بود.

به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا، نرخ تورم سالیانه زراعت، باغداری و دامداری سنتی در چهار فصل منتهی به بهار امسال برابر ۵۶.۵ درصد بوده است در حالی که این شاخص در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۶۱.۱ درصد بود...................... ................... / ……. /.......،،، کد 125 F

- - - - - - - - -

instagram.com/kajpressnews

ble.ir/@kajpress_ir

eitaa.com/kajpress

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .