دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۳

معرفی مدیرمسئول و صاحب امتیاز و اعضای هیات تحریریه

 فرانک مسعودی: مدیر مسئول، صاحب امتیاز و نویسنده

فرانک مسعودی

سیاوش انصاری: گزارشگر

سیاوش انصاری

محدثه بیگ زاده: گزارشگر

محدثه بیگ زاده

مسعود انصاری: نویسنده و مترجم بخش انگلیسی

مسعود انصاری

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .