دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۴۰۲

تفسیر روز: مجاز کردن چاه های غیرمجاز توسط مجلس

 

 

 15/ 12/ 1401

کشاورزی آینده جهان - منصور انصاری

قانون باید صریح، روشن، بدون اما و اگر و تناقض باشد. مجلس در جلسه صبح روز یکشنبه 14 اسفندماه کلیات قانونی را در لایحه بودجه 1402 مصوب کرده است که کلیات آن می تواند در جهت تعادل بخشی به منابع آب های زیرزمینی و آبخیزداری و آبخوانداری و بهبود وضعیت آب کشور بسیار مثبت و سازنده باشد و در شرایطی که پیش از این آبخوانداری و آبخیزداری فراموش شده بودند و حتی در ردیف بودجه های مصوب وزارت جهادکشاورزی حذف شده بودند؛ تصویب این قانون می تواند حرکتی در جهت برجسته کردن این دوشیوه علمی و کم هزینۀ ذخیره سازی آب به شمار رود.

اما متاسفانه در ادامه بند (ب) تبصره (8) لایحه، با توضیحات و استنادات قانونی آمده است؛ «جریمه مربوط به میزان برداشت چاه های آب غیرمجاز تا زمان انسداد چاه، صرف برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد» (https://b2n.ir/m94459)

این بند در عمل و اجراء مجاز کردن چاه های غیرمجاز است و به نوعی رسمیت دادن به آنها و اضافه کردن قید "تا زمان انسداد" آنها تعارف است! علاوه بر آن این چاه ها کنتور هوشمند ندارند تا میزان مصرف آب از این چاه های غیرمجاز مشخص و جریمه آن تعیین شود.

این گونه قوانین دو پهلو و متناقض تبدیل به محلی برای فساد می شود زیرا ضابطه ای برای تعیین میزان جریمه وجود ندارد و ماموران اجرایی می توانند سلیقه ای یا با توافق، سرصحنه جریمه را کم و زیاد کرده یا کلا نادیده بگیرند!

معنی این مصوبه، تازه اگر به درستی انجام شود، این است که پول بده به دولت هر کاری که می خواهی در مورد آب مملکت انجام بده! این نقض غرض حفاظت از آب و تعادل بخشی در عرصه آبهای زیرزمینی است.

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .